flytta utomlands

Flytta företaget utomlands eller sälja bolag

2017-08-14

När det blir dags att flytta till ett annat land så kan man fundera på hur man ska göra med ett företag som man driver i Sverige. Beroende på orsak till flytt så kan det ju vara så att man vill ta företaget med sig. Det kan också bli enklast att sälja bolag innan flytt för att börja om i det nya landet. Men om man säljer företaget för att låta det leva vidare i Sverige så kan man ju inte fortsätta med samma kunder och samma tjänster från utlandet. Vid en snabbavveckling så är det dock möjligt att i praktiken fortsätta göra samma sak under ett annat namn och en ny bolagsform i utlandet.

Sälja bolag innan utlandsflytt

Då man väljer att sälja bolag för att avveckla det så innebär det att man avslutar aktiebolaget. Det kommer alltså att upphöra att existera. Det här är en process som kan ta nära ett år att bli klar med och därför så är det många som tycker att snabbavvecklingen är ett bra alternativ. Om man kommer att bo utomlands så kan det ju vara svårt att ta hand om det administrativa. Då är det bättre att låta någon annan ta över detta.

Dessutom så får man ju snabbt ut pengarna för verksamheten då man säljer den. Har man tänkt sig jobba vidare med kunder som är knutna till det företag som man drev i Sverige så är det ju möjligt att i god tid tala om att man kommer att fortsätta från ett annat land. På ett smidigt sätt så kan man se till att kunderna inte upplever någon skillnad annat än att fakturorna ser annorlunda ut då man har startat nytt bolag i utlandet.

Ta verksamheten med sig

Man kan alltså ta verksamheten med sig utan att ta bolaget med sig. Det här behöver inte bli så komplicerat. Särskilt inte då det handlar om verksamheter som man i stort sett kan sköta hemifrån. De företag som erbjuder tjänster på nätet behöver ju inte fysiskt befinna sig i Sverige. Men det kan finnas tillfällen då man trots flytten vill lämna kvar bolaget som registrerat i Sverige.

Få professionell rådgivning

Det är viktigt att få god rådgivning då man funderar på att flytta företaget utomlands eller sälja bolag. Det här är trots allt ett ganska så stort beslut och det är inte säkert att man är medveten om de konsekvenser som kommer med en företagsflytt eller då man snabbavvecklar bolaget. Med tanke på detta så kan det vara klokt att börja diskutera saken på tidigt stadie så att ett beslut hinner växa fram i lugn och ro. Då kan man känna sig trygg med det och genomföra flytten utomlands på ett strukturerat och effektivt sätt.


Etiketter:
Sidor:  Flytta företaget utomlands
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.0371.se