flytvästar i en låda på en båt

Vilka gäller för läkarintyg för sjöfolk internationellt?

2023-10-07

Vi måste ha intyg som säkrar att de som jobbar till sjöss är friska nog för detta. Detta är viktigt både för de som jobbar på båtar och i hamnar och för själva fartygen och deras laster. När vi ser på vad som gäller för läkarintyg för sjöfolk internationellt så är det den Internationella sjöfartsorganisationen, IMO som sätter globala standarder för sjöfartskompetens.

STCW kräver läkarintyg för sjöfolk

STCW är den internationella konventionen för standarder vad gäller utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk. Det här är ett internationellt avtal som visar minimumkraven för utbildning, certifiering och vakthållning för de som jobbar till sjöss.

De länder som har undertecknat STCW-konventionen kräver läkarintyg för sjöfolk. Det finns beskrivning av kraven för detta intyg med i konventionen. Det handlar om att man måste bedöma vissa typer av hälsotillstånd och man anger också vilken medicinsk personal som kan ge den här typen av intyg.

MLC kräver också läkarintyg

En annan viktig organisation inom detta område är ILO Maritime Labour Convention, MLC. Det här är en internationell arbetsorganisation som har krav som rör sjöfolks hälso- och läkarintyg. I länder där man har antagit MLCs riktlinjer så måste alla som jobbar på fartyg under landets flagga ha ett giltigt läkarintyg för detta.

Kraven kan vara lite olika

Även om majoriteten av de länder som har betydande sjöfartsverksamhet ansluter till konventionerna vi har nämnt så betyder det inte att läkarintygen alltid innebär samma sak. Det finns länder med striktare krav och fler medicinska tillstånd som ska bedömas.

Om du ska flytta utomlands och behöver information om vad som gäller för läkarintyg för sjöfolk är det bäst att du tar kontakt med landets sjöfartsmyndighet. Den kommer att kunna ge dig exakt information om vad som gäller!


Etiketter:
Sidor:  Moving abroad
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.0371.se