företag i utlandet

Likvidera ab som fungerar som dotterbolag

2020-05-14

Som reglerna i Sverige ser ut nu måste du sälja ditt bolag om du flyttar utomlands för att driva verksamheten vidare i annat land. Det som är viktigt att vara medveten om är att du med ett svenskt ab vid sidan om ett EU-bolag anses ha anknytning till Sverige. Det betyder att du är skatteskyldig i Sverige utan några begränsningar.

För att komma runt detta problem bör du alltså se till att ditt svenska dotterbolag till EU-bolaget säljs. Du kan också välja att likvidera ab. Om du gör det kommer du inte att bli skatteskyldig i Sverige när du jobbar vidare med ditt nya bolag utomlands.

Likvidera ab eller driva det vidare

Det var många som trodde att många bolag skulle läggas ner omkring 2010 och åren efter. Men det har visat sig att många av de som då kom i pensionsålder inte alls var intresserade av att sakta ner. De fortsatte att driva sina bolag och hade inga tankar om att likvidera ab.

Men samtidigt ökade intresset för att flytta utomlands. Det kalla svenska klimatet biter i trötta och knarriga knän. Att istället ta det lugnt och leva i länder som Spanien tilltalar många i generationen som nu går i pension. Men att gå i pension är alltså inte på tapeten för alla och då gäller det att se på sätt att ta med sig verksamheten.

Flytta utomlands med bolag

När flytten sker till ett EU-land är det inte svårt att som pensionär fortsätta jobba och skjuta pensionen på framtiden. Länder som Cypern kan kännas attraktiva med goda villkor för beskattning av verksamheten.

Det gäller att skapa ett likvärdigt EU-bolag som tar över den svenska verksamheten. Det här är inte svårt då många områden fungerar riktigt bra med modern kommunikation. Då tillverkning kanske ändå sker i andra länder blir det ju ingen större skillnad efter flytten.

Viktigt att förstå skatteregler

Det som kräver stor uppmärksamhet är de svenska skattereglerna. Det är ju inte att rekommendera att dra igång verksamheten i ett annat land och upptäcka att du måste betala skatt i Sverige. Det kan hända om du inte till exempel väljer att likvidera ab som finns i Sverige.

Innan flytten bör du alltså noga gå igenom vad som gäller för din företagsform. Det går att kontakta Skatteverket för att få specifik information. När du planerar i god tid kan du göra allting rätt. Då slipper du betala extra skattepengar på grund av misstag.

Likvidera bolaget snabbt

Men själva likvidationen måste inte ta lång tid. Du kan ju faktiskt sälja bolaget till en Bolagsservice som sedan kommer att avveckla ab åt dig. Det kan ske under de månader då du redan har flyttat och börjar jobba utomlands. En bra bolagsservice kan också guida dig så att du gör rätt saker i rätt tid när du ska flytta med ditt bolag utomlands.


Etiketter:
Sidor:  Flytta företaget utomlands
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.0371.se